Circular 15-2023: Convocatòria Assemblea General Extraordinària 2-2023

Per la present es convoca als assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’Assemblea General Extraordinària per a divendres dia 19 de maig de 2023 a les 19:30 hores en
primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria a instàncies del president.

L’assemblea es realitzara de fòrma ònline mitjançant la platafòrma per videòcònfere ncies Zoom, amb l’enllaç https://us06web.zoom.us/j/4560369957 .

L’òrdre del dia sera el següent:
▪ Primer: Aprovació , si escau, de l’acta de l’assemblea anteriòr.
▪ Segòn: Aprovació , si escau, de la liquidaciò de l’exercici econòmic 2022.

Les pautes a seguir seran:
▪ Entrar a la plataforma en primera convocatòria per tal d’agilitzar la identificació de tots
i poder iniciar la reunió el me s aviat possible.
▪ Cal identificar-se amb el nom complet.
▪ Es recomana la utilització d’una càmera web sempre que sigui possible.

Palma, a 10 d’abril de 2023