Circular 16-2016 (Eleccions CAFBE)

En funció de l’article 2.2 del reglament del CAFBE, el president de la Federació Balear d’Escacs proposa pel càrrec de president a:

- José Francisco Suárez.
- Jeroni Bergas Ferriol.
- Joan Martí Mascaró.

Les votacions es celebraran el dimarts 8 de març. S’habiliten les següents formes de votació:

1. A la seu de la Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010) de 18:30 a 20:00 hores del dia 8 de març. Allà es proporcionarà la papereta de votació corresponent rere presentació del DNI.

2. Per correu electrònic: fbe@fbescacs.org. Prèvia petició de la papereta de votació corresponent abans de dia 4 de març. En tots els casos el correu electrònic que adjunti la papereta de votació s’haurà d’enviar abans de dia 8 de març a les 20:00 hores junt amb el DNI escanejat.

3. Per correu certificat: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010). Prèvia petició de la papereta de votació corresponent abans de dia 1 de març. En tots els casos el correu certificat que adjunti la votació s’haurà d’enviar abans de dia 4 de març junt amb una fotocòpia del DNI.

La relació d’àrbitres amb dret a vot s’adjunta a un annex de la circular.

Palma, 16 de febrer de 2016.


ANNEX CIRCULAR 16-2016

Jeroni Bergas Ferriol
Vicente Díez Cabeza
Juan Carlos Mas Garcés
Sebastià Nadal Bestard
Antonio Pita Ribas
Justino Quero Forero
Juan Antonio Torrens Gordiola
Juan Martí Mascaró
José Francisco Suárez Roa
Jordi Damians Janés
Francisco Adell Corts
Diana Riera Torres
Manuel Queirolo