1. La següent circular regula l’obtenció de títols internacionals dels jugadors i jugadores de la Federació Balear d’Escacs.

2. Durant l’any es podran afegir jugadors a la llista candidats, amb prèvia sol•licitud dels interessats, que compleixin els requisits establerts en aquesta normativa.

3. Abans del 28 de febrer es publicarà la llista de candidats 2016 als diferents títols internacionals. La llista es dividirà en:

3.1. Llista de candidats a Gran Mestres Internacionals (GM).

3.2. Llista de candidats a Mestres Internacionals (MI).

3.3. Llista de candidats a Mestre FIDE (MF).

3.4. Llista de candidates a Gran Mestres Internacionals Femenines (GMF).

3.5. Llista de candidates a Mestres Internacionals Femenines (MIF).

3.6. Llista de candidates a Mestres FIDE Femenines (MFF).

4. Tots els candidats han de complir els següents requisits:

4.1. Tenir llicència Balear.

4.2. No tenir un informe desfavorable de la FBE que impedeixi la seva inclusió a la llista de candidats.

5. Els candidats a Grans Mestres Internacionals hauran de complir dos dels tres requisits següents:

5.1. Estar en possessió del títol de Mestre Internacional.

5.2. Tenir un ELO FIDE superior a 2350 punts.

5.3. Tenir una o més normes de Gran Mestre Internacional.

6. Els candidats a Mestres Internacionals hauran de complir dos del tres requisits següents:

6.1. Estar en possessió del títol de Mestre FIDE o de Gran Mestre Femenina.

6.2. Tenir un ELO FIDE superior a 2250 punts.

6.3. Tenir una o més normes de Mestre Internacional.

7. Els candidats a Mestres FIDE seran aquells que:

7.1. Tinguin un ELO FIDE superior a 2200 punts.

7.2. Tinguin un ELO FIDE superior a 2100 punts i siguin menors de 18 anys.

7.3. Tinguin un ELO FIDE superior a 2000 punts i siguin menors de 16 anys.

8. Les candidates a Grans Mestres Internacionals Femenines hauran de complir dos dels tres requisits següents:

8.1. Estar en possessió del títol de Mestre Internacional Femenina.

8.2. Tenir un ELO FIDE superior a 2200 punts.

8.3. Tenir una o més normes de Gran Mestre Internacional Femenina.

9. Les candidates a Mestres Internacionals Femenines hauran de complir dos del tres requisits següents:

9.1. Estar en possessió del títol de Mestre FIDE Femenina.

9.2. Tenir un ELO FIDE superior a 2100 punts.

9.3. Tenir una o més normes de Mestre Internacional Femenina.

10. Les candidates a Mestres FIDE Femenines seran aquelles que:

10.1. Tinguin un ELO FIDE superior a 2000 punts.

10.2. Tinguin un ELO FIDE superior a 1950 punts i siguin menors de 18 anys.

10.3. Tinguin un ELO FIDE superior a 1900 punts i siguin menors de 16 anys.

11. Als campions i campiones de Balears sub-16, sub-18 i absoluts dels últims dos anys si no estan de ple dret a alguna de les llistes se’ls assignarà a la llista de candidats de menys categoria que els pertoqui.

12. Durant l’any tan sols es podran eliminar de la llista aquells candidats que se’ls hagi realitzat un informe desfavorable.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 17 de febrer de 2016