Circular 2-2011 (Entitats adherides)

Les entitats adherides a la Federació Balear d’Escacs són tots els clubs o seccions d’escacs legalment constituïdes en posterioritat a la constitució de l’actual assemblea de la Federació Balear d’Escacs per al període 2009-2012, els clubs o seccions de nova creació, que disposen d’un any per a la seva legalització, i les entitats privades entre les finalitats socials de les quals s’inclou el foment i la pràctica dels escacs, que hagin sol•licitat l’adhesió a la Federació Balear d’escacs.

La relació d’entitats adherides i el seus representants s’adjunta a un annex de la circular.

Palma, 2 de gener de 2011

ANNEX CIRCULAR 2-2011
1 Club d’Escacs Sa Creu-Petra Antoni - Antoni Gibert Rosselló
2 Club Esportiu Escacs Sant Llorenç - Santo Marletta
3 Club d’Escacs Ibull - Antoni Feliu Picornell
4 Club Ajedrez San José - Guillermo Schäfer
5 Chess Palma - Sebastià Nadal Bestard
6 Associació d´Escacs Blanc i Negre - Javier Seguí Patiño
7 Club d’Escacs de Llucmajor - Llucmajorescacs - Joan Oliver Marquet