Circular 2-2013 (Entitats adherides)

Les entitats adherides a la Federació Balear d’Escacs són tots els clubs o seccions d’escacs legalment constituïdes en posterioritat a la constitució de l’actual assemblea de la Federació Balear d’Escacs per al període 2012-2016, els clubs o seccions de nova creació, que disposen d’un any per a la seva legalització, i les entitats privades entre les finalitats socials de les quals s’inclou el foment i la pràctica dels escacs, que hagin sol•licitat l’adhesió a la Federació Balear d’escacs.

La relació d’entitats adherides i el seus representants s’adjunta a un annex de la circular.

Palma, 11 de gener de 2013


ANNEX CIRCULAR 2-2013
1 Club d’Escacs de Llucmajor - Llucmajorescacs
2 Grup Esspiral
3 Peña Deportiva Santa Eulalia - sección ajedrez
4 Club Blau Escacs Calvià
5 Associació d´Escaquistes de Balears