Circular 20-2016 (Ajuts viatges península esportistes)

Els jugadors classificats per als Campionats d´Espanya Individuals, Femení, sub-18, sub-16 i sub-14 hauran de sol·licitar personalment a la Direcció General d´Esports i Joventut l´ajut en espècie per al desplaçament a la península de la competició en què participin. Les sol·licituds s´han de presentar, com a màxim, quinze dies després que hagi finalitzat la competició.

L’import a subvencionar per viatge d’anada i tornada serà, com a màxim, el 50 % del cost del desplaçament, sense excedir la quantitat de 50,00 euros per esportista. Per a viatges amb un cost igual o inferior a 50,00 euros, l’ajuda serà de 25,00 euros, llevat que l’import del viatge sigui menor a aquesta quantitat. Per a viatges amb un cost igual o inferior a 25,00 euros, l’ajuda serà del 100 % del cost del viatge. Perquè la resta del viatge sigui subvencionat per la Federació Balear d´Escacs s´hauran de complir dos requisits:

- Haver rebut abans d´iniciar-se la competició el vist i plau del viatge per part de la Federació Balear d´Escacs.

- En el cas de tractar-se d´un viatge d´expedició, la Federació Balear d´Escacs especificarà en quina agència s´hauran de contractar els serveis.

Per a qualsevol dubte es posa a disposició dels esportistes el següent número de telèfon 657185112. Finalment es pot consultar la informació completa de la convocatòria a la següent adreça web

Palma, 23 de febrer de 2016