Circular 31-2022: Valoracions de l’oferta de tècnics per la Formació Inicial, Contínua i Específica del programa Escacs a l’Escola 2022-2023

1. El tribunal encarregat de realitzar les valoracions de l’oferta de tècnics per la Formació Inicial, Contínua i Específica del programa Escacs a l’Escola 2022-2023 estava conformat per Cristina Bellver Coll, Mª Lluïsa Viver Garrido i Sebastià Massanet Massanet.

2. El tribunal constata la presentació de dues ofertes per a la Formació Inicial. Després de realitzar la corresponent baremació en base als criteris establerts en la Circular 28-2022, es designa a David Pons Carreras com a tècnic de la formació inicial. Es pot consultar el desglossament de la baremació en el fitxer adjunt.

3. El tribunal constata la presentació de dues ofertes per a la Formació Contínua, una de les quals presenta dues opcions de programació. Després de realitzar la corresponent baremació en base als criteris establerts en la Circular 28-2022, es designa a José Francisco Suárez Roa com a tècnic de la formació contínua amb l´opció de programació "Formació contínua (curs anterior)". Es pot consultar el desglossament de la baremació en el fitxer adjunt.

4. El tribunal constata la presentació de dues ofertes per a la Formació Específica, una de les quals presenta dues opcions de programació. Després de realitzar la corresponent baremació en base als criteris establerts en la Circular 28-2022, es designa a José Francisco Suárez Roa com a tècnic de la formació específica amb l´opció de programació "Escacs i Matemàtiques". Es pot consultar el desglossament de la baremació en el fitxer adjunt.

Arxius