Circular 32-2022: Places becades Campionat de Balears Individual per les delegacions

A partir de la següent temporada, les 6 places becades per la Federació Balear d’Escacs en el Campionat de Balears Individual que s’assignaven a les delegacions insulars es distribuiran de la forma següent:

1. S’assignarà, en primer lloc, una plaça a cada delegació insular: Eivissa-Formentera, Mallorca i Menorca.

2. Les tres places restants s’assignaran en funció del nombre de llicències de jugador de cada delegació insular en data 1 d’octubre de l’any anterior al corresponent Campionat de Balears Individual. Per l’assignació s’emprarà el mètode de Webster/Sainte-Laguë.

3. Pel Campionat de Balears Individual 2023, la distribució de places és la següent:
- Eivissa-Formentera: 1 plaça.
- Mallorca: 3 places.
- Menorca: 2 places.

S’ha tingut en compte el nombre de llicències de jugador de cada delegació insular en data 1 d’octubre:
- Eivissa-Formentera: 112
- Mallorca: 655
- Menorca: 155