Circular 36-2022: Convocatòria Assemblea General Extraordinària 2-2022

Per la present es convoca als assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’Assemblea General Extraordinària per a diumenge dia 18 de desembre de 2022 a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria a instàncies del president. L’assemblea es realitzarà de forma online mitjançant la plataforma per videoconferències Zoom, en el següent enllaç: https://us06web.zoom.us/j/81085136198.

L’ordre del dia serà el següent:

Primer: Aprovació, si escau, de les actes de les assemblees anteriors.
Segon: Informe del president.
Tercer: Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2021.
Quart: Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici econòmic 2022.

Les pautes a seguir seran:

- Entrar a la plataforma en primera convocatòria per tal d’agilitzar la identificació de tots i poder iniciar la reunió el més aviat possible.
- Cal identificar-se amb el nom complet.
- Es recomana la utilització d’una càmera web sempre que sigui possible.

Arxius