Circular 4-2012 (Llicències 2012)

Els preus de les llicències per a l’any 2012 aprovats per l’Assemblea General són els següents:

- Llicència de club 100 €.
- Llicencia de filial 20 €.
- Llicència de jugador absolut 40 €.
- Llicència de jugador juvenil 30 € (nascuts l’any 1994 i 1995).
- Llicència de jugador escolar 15 € (nascuts després de 1995).
- Llicència d’àrbitre 35 €.
- Llicència de monitor o animador 35 €.

El pagament de la llicències es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars, a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença 2056 0004 46 4112011314, indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 25 de gener de 2012.