Circular 4-2013 (Llicències)

Els preus de les llicències per a l’any 2013 aprovats per l’Assemblea General són els següents:

- Llicència de club 100 €.
- Llicència de jugador absolut 40 €.
- Llicència de jugador juvenil 30 € (nascuts l’any 1995 i 1996).
- Llicència de jugador escolar 15 € (nascuts després de 1996).
- Llicència d’àrbitre 35 €.
- Llicència de monitor o animador 35 €.

El pagament de la llicències es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars, a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra 0487 2092 19 2000004953 , indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 11 de gener de 2013.