Circular 4-2016 (Llicències)

Els preus de les llicències per a l’any 2016 aprovats per l’Assemblea General són els següents:

- Llicència de club 100 €.

- Llicència de jugador absolut 40 €.

- Llicència de jugador sub-18 30 € (nascuts entre els anys 1999-2001).

- Llicència de jugador sub-14 15 € (nascuts en el 2002 i posteriors).

La llicència sub-14 sols permetrà jugar les competicions sub-16, en cas de participar en altres competicions federades, s’haurà d’expedir la llicència sub-18. Si s´ha expedit primer la llicència sub-14 i després es volen jugar altres competicions federades s’haurà d’expedir la llicència sub-18 abonant sols la diferència.

El pagament de la llicències es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars, a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra ES12 0487 2092 19 2000004953, indicant concepte, nom i llinatges.

Amb caràcter informatiu s’informa que a l’any 2016 les quotes de la Federació Espanyola cobra a la Federació Balear són les següents:

- Llicència jugador sense avaluació FIDE 4,50 €

- Llicència jugador amb avaluació FIDE 10 €

- Llicencia jugador sub-14 (amb o sense ELO) 2,50 €

- Llicencia club 19 €

Palma, 15 de gener de 2016.