Circular 4-2023: Taxes d'Expedició de Títols

El preu de les taxes d´expedició dels títols atorgats per la Federació Balear d´Escacs són els següents:

  • Títol d´Àrbitre Balear 35 €
  • Títol de Monitor Balear 35 €
  • Títol d´Animador Balear 20 €
  • Títol de Mestre Balear 35 €
  • Títol de Mestre Regional 20 €

El pagament del títol es pot formalitzar fent l’abonament al següent número de compte:

Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123

indicant concepte, nom i llinatges, després que la Federació Balear d’Escacs hagi aprovat la sol·licitud del títol una vegada comprovat que es verifiquen els requisits corresponents.