Circular 40-2021 Adjudicació Licitació 9-2021

1. El tribunal encarregat de realitzar les valoracions de les ofertes rebudes per l´organització dels cursos per l’obtenció dels títols de Monitor i Animador Balear es va reunir dia 13 de desembre. El tribunal estava conformat per Llorenç Cardona Capó, Alejandro Gómez Olivares i Justino Quero Forero.

2. El tribunal va resoldre l´adjudicació dels cursos a les següents illes a les úniques ofertes presentades:

  • Eivissa: Associació Cultural Amics dels Escacs Eivissa.
  • Mallorca: Club Esportiu Reis i Dames de Llevant.

després de comprovar que es superava la nota mínima exigida en la licitació.

3. No es va presentar cap oferta per l´organització a l´illa de Menorca, quedant deserta l´adjudicació. La Federació Balear d´Escacs podrà assignar sense concurs l´organització del curs en qüestió o assumir l´organització de forma directa.