Circular 42-2021 Llicencies d´àrbitres

El preu de la llicència d’àrbitre balear per a l’any 2022 aprovat per l’Assemblea General és de 35 €. Per poder tramitar la llicència, l’interessat haurà de constar en el registre d’àrbitres de la Federació Balear d’Escacs.

En cas de tenir titulació superior a la d’àrbitre balear (FEDA, FIDE o Internacional) a més dels 35 €, per arbitrar tornejos vàlids per ELO, s’haurà d’abonar la corresponent llicència FEDA de 72 €. En aquest supòsit, el total a pagar serà 107 €. No s’hauran d’abonar els 72 € de llicència FEDA si aquests s’han abonat amb anterioritat a una altra federació autonòmica. Es recorda que tots els àrbitres, per figurar a informes vàlids per ELO, han de tenir la seva corresponent fitxa FIDE en vigor.

Malgrat es pugui tramitar durant tot l’any, el termini d’alta o renovació de la llicència federativa per a poder optar a participar com a àrbitre en les designacions del CTAFBE en els campionats organitzats per la Federació Balear d’Escacs finalitza el dia 30 d’abril de 2021. S’exceptuen els àrbitres que obtinguin el títol d´àrbitre balear durant 2022, els qual podran abonar la llicència durant tot l´any.

El pagament de la llicència es pot formalitzar a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte:

Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123

indicant concepte, nom i llinatges. Perquè la renovació de la llicència sigui efectiva s’haurà d’enviar al correu de la federació (fbe@fbescacs.org) el certificat negatiu de delictes sexuals en vigor.