Circular 45-2021 Protocol compliment certificat COVID

S´adjunta el protocol de compliment del requisit del certificat COVID. El protocol ha quedat sense efecte a partir de dia 12 de febrer.

Arxius