Circular 5-2017 (Entitats)

La quota federativa aprovada per a les entitats a l’Assemblea General per a l’any 2017 aprovades per l’Assemblea General és de 50 €.

El pagament de la quota es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 indicant concepte i entitat.

Palma, 2 de gener de 2017.

Arxius