Circular 5-2023: Esdeveniments

1. Tot assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs, amb la llicència federativa en vigor, que tingui prevista l’organització o direcció d’un esdeveniment relacionat amb els escacs a les Illes Balears, haurà de comunicar, per escrit, la data, la seu i totes aquelles dades d’interès de l’esdeveniment, als efectes de la inclusió, si és procedent, al calendari de la Federació i de la homologació, si escau, del mateix.

2. Per qüestions administratives i d’elaboració del calendari anual de competicions, es recomana que s´enviïn les dates amb la màxima antelació possible i sempre amb un mínim de 15 dies d’antelació a la seva celebració, excepte en el cas que sigui un torneig vàlid per ELO FIDE en el que termini mínim serà de 40 dies d’antelació.

3. La Federació podrà requerir en qualsevol moment informació addicional dels esdeveniments si ho considera oportú.

4. Ateses les disposicions de la Llei de l’Esport de les Illes Balears (Llei 14/2006, de 17 d’octubre) i als propis estatuts de la Federació Balear d’Escacs, es comunica a la vegada que la Federació no pot col·laborar en esdeveniments relacionats amb els escacs a les Illes Balears en el que tota l’organització recaigui en persones individuals no assembleistes i/o amb entitats no adherides.

5. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent correu electrònic: fbe@fbescacs.com