En funció de l’article 2 punt 2 del reglament del CAFBE, el president de la Federació Balear d’Escacs proposa pel càrrec de president a:

- Vicente Díez Cabeza.
- Jeroni Bergas Ferriol.
- Sebastià Nadal Bestard.

Les votacions es celebraran el dimarts 22 de gener. S’habiliten les següents formes de votació:

1. A la seu de la Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010) de 18:30 a 20:00 hores del dia 22 de gener. Allà es proporcionarà la papereta de votació corresponent rere presentació del DNI.

2. Per correu electrònic: fbe@fbescacs.org. Prèvia petició de la papereta de votació corresponent abans de dia 18 de gener. En tots els casos el correu electrònic que adjunti la papereta de votació s’haurà d’enviar abans de dia 22 de gener a les 20:00 hores junt amb el DNI escanejat.

3. Per correu certificat: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010). Prèvia petició de la papereta de votació corresponent abans de dia 18 de gener. En tots els casos el correu certificat que adjunti la votació s’haurà d’enviar abans de dia 18 de gener junt amb una fotocòpia del DNI.

La relació d’àrbitres amb dret a vot s’adjunta a un annex de la circular.

Palma, 11 de gener de 2013.


ANNEX CIRCULAR 07-2013

Enrique Arnaldo Asensio Ferrari
Jeroni Bergas Ferriol
Luis Blasco de la Cruz
Vicente Díez Cabeza
Juan Carlos Mas Garcés
Miquel Mascaró Pastor
Sebastià Nadal Bestard
Antonio Pita Ribas
Justino Quero Forero
Miquel Bestard Borrás
Juan Antonio Torrens Gordiola