Circular 7-2022: Premi Dama

1. La present circular estableix els criteris per la concessió del Premi Dama a la millor jugadora de l’any a les Illes Balears. Es detallen els criteris en el pdf adjunt a aquesta publicació.

2. Aquest premi es concedirà al principi de l´any 2023 a la millor jugadora de l’any 2022 a les Illes Balears.

3. Els candidats hauran de satisfer la totalitat de les condicions següents:

  • Ser Campiona de Balears Individual Femenina Absoluta o ser proposada per un assembleista durant l’any en avaluació. Cada assembleista només podrà proposar una candidata.
  • Tenir fitxa federativa en vigor durant l’any en avaluació.
  • Ser dona.

Arxius