Circular 8-2011 (Despeses subvencionables)

La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les següents despeses dels seus representants en els diferents Campionats d’Espanya 2011, així com estabelix la circular 7-2011:

1. Despeses d’inscripció.

2. Despeses de viatge, fins a la localitat del campionat.

2.1. En el cas d’haver de realitzar transports extres tan sols es subvencionarà fins un màxim de 10 € per transport.

3. Despeses d’allotjament.

4. Despeses de manutenció.

4.1. En el cas d’haver de realitzar àpats extres tan sols es subvencionarà fins un màxim de 10 € per àpat.

En tots els casos les despeses hauran de ser autoritzades prèviament per la Federació Balear d’Escacs i posteriorment degudament justificades en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del campionat. Una vegada finalitzat aquest termini la Federació no se’n farà càrrec de les mateixes.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 2 de gener de 2011.