Circular 8-2013 (Quota federativa entitats)

La quota federativa aprovada per a les entitats a l’Assemblea General de 17 de juny de 2012 per a l´any 2013 és de 50 €.

El pagament de la quota es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra 0487 2092 19 2000004953, indicant concepte i entitat.

Palma, 25 de gener de 2013.