Circular 8-2016 (Taxes títols)

El preu de les taxes d´expedició dels títols atorgats per la Federació Balear d´Escacs són els següents:

- Títol d´Àrbitre Balear 35 €

- Títol de Monitor Balear 35 €

- Títol d´Animador Balear 20 €

- Títol de Mestre Balear 35 €

- Títol de Mestre Regional 20 €

El pagament del títol es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra ES12 0487 2092 19 2000004953, indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 15 de gener de 2016