Comitè d´Àrbitres Federació Balear d´Escacs (Curs 2011)

El curs consta d´una part en línia de 20 hores, d´una segona part presencial de 8 hores i d´una tercera part a través de la plataforma d´ensenyament http://www.cursosdearbitrodeajedrez.com . De la part presencial s´establiran tres seus (Mallorca, Menorca i Eivissa) sempre i quan hi hagi un mínim de 5 alumnes inscrits a la seu.

Horari:

Part en línia: Dies 14, 17, 21, 24 i 28 de novembre. 12, 15, 19 i 22 de desembre. 9, 12, 16 i 19 de gener. De 22:00 a 23:30 hores.

Part presencial: A Eivissa dissabte 29 d´octubre i diumenge 30 d´octubre de 18:00 a 22:00 hores.

Examen final: Diumenge 22 de gener a les 17:00 hores. Una vegada aprovat s´hauran de complimentar les corresponents normes.

Professorat: Luís Blasco de la Cruz (Àrbitre Internacional d´Escacs).

Preu i inscripcions: El preu del curs és de 100 € (inclou drets d´examen). Els àrbitres titulats podran realitzar el curs amb una quota d´inscripció de 50 €. Al correu fbe@fbescacs.org una vegada realitzat l’abonament de la quota d´inscripció al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença 2056 0004 46 4112011314, indicant concepte, nom i llinatges.

Més informació al telèfon 657185112.

ORGANITZA: Federació Balear d´Escacs.

COL·LABORA: Associació d´Amics dels Escacs.