Comité Tècnics FBE 1-2015 (Curs Monitor Balear)

El curs constarà d´un total de 10 hores. Per a l´obtenció del títol d´animador s´haurà d´aprovar un examen. Per obtenir el títol de Monitor, a més d´aprovar l´examen, s´hauran de certificar un total de 10 hores d´experiència pràctica. Dita certificació sols la podrà realitzar un monitor amb llicència federativa de monitor en vigor.

Horari curs:

Dissabte 4 d´abril de 16:30 a 20:30 hores.

Diumenge 5 d´abril de 16:30 a 20:30 hores.

Dilluns 6 d´abril de 17:30 a 19:30 hores.

A la seu dels Campionats de Balears Individuals l´Hotel Taurus Park (Avinguda d´Amèrica 7) de la Platja de Palma.

Horari examen:

Dissabte 9 de maig de 10:00 a 12:00 hores. A la seu de la Federació Balear d´Escacs (Pavelló Palma Arena Avinguda Uruguai s/n).

Es realitzarà la corresponent convocatòria amb l´estructura de l´examen.

Professorat: José Francisco Suárez (8 hores) i Vicente Díez (2 hores de reglamentació bàsica).

Temari:

- Coneixements bàsics.
- Història dels escacs.
- Reglamentació bàsica.
- Pedagogia aplicada als escacs.

El temari s´enviarà un cop formalitzada la inscripció.

Requisits: Ser major de 16 anys.

Preu i inscripcions: El preu del curs és de 50 € (inclou drets d´examen). Al correu fbe@fbescacs.org una vegada realitzat l’abonament de la quota d´inscripció al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença 2056 0004 46 4112011314, indicant concepte, nom i llinatges. Més informació al telèfon 657185112.

Palma, 19 de març de 2015