Comité Tècnics FBE 2-2015 (Examen Monitor Balear)

El Comité de Tècnics de la Federació Balear d´Escacs convoca dissabte 9 de maig de 10:00 a 12:00 hores a la seu de la Federació Balear d´Escacs del Pavelló Palma Arena de l´Avinguda Uruguai s/n l´examen de Monitor Balear. Les passes a seguir per a la correcte inscripció són les següents:

1. Enviar un correu electrònic a fbe@fbescacs.org

2. Els drets d´examen estan fixats en 25,00 €, que hauran de ser ingressats al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra ES12 0487 2092 19 2000004953, indicant concepte, nom i llinatges. Queden exempts del pagament aquelles persones que han realitzat el corresponent curs.

3. Enviar un correu electrònic a la FBE de la còpia de l´ingrés fbe@fbescacs.org

Totes les passes s´hauran de realitzar abans de dia 5 de maig a les 20.00 hores.

Estructura de l´examen

Examen tipus test amb quatre opcions de 30 preguntes distribuides de la següent forma:

- Coneixements bàsics (10 preguntes)
- Història dels escacs (5 preguntes)
- Reglamentació bàsica (5 preguntes)
- Pedagogia aplicada als escacs (10 preguntes)

Examen tipus desemvolupament de 4 preguntes:

- Pregunta de reglamentació bàsica.
- Pregunta d´elaboració d´una sessió.
- Pregunta d´explicació d´una posició.
- Pregunta de resolució de problemes.

Avaluació de l´examen:

A l´examen tipus test cada pregunta encertada tindrà una puntuació de 2 punts, cada pregunta errònea restarà 0,50 punts i les preguntes no contestades ni sumaran ni restaran. A l´examen tipus desemvolupament cada pregunta tindrá una puntuació de 10 punts.

Les persones que han realitzat el corresponent curs per aprovar l´examen hauran d´obtenir una puntuació mínima de 50 punts. La resta de persones hauran d´obtenir una puntuació de 70 punts.

El temari a les persones que no realitzaren el curs s´enviarà un cop formalitzada la inscripció.

Palma, 12 d´abril de 2015