Comité Tècnics FBE 2-2016 (Notes examen Monitor Balear)

S´adjunta document amb les notes de l´examen de Monitor Balear celebrat a las seu del Club d´Escacs Maria de la Salut dia 24 d´abril de 2016. Per sol·licitar la revisió de l´examen s´obre un període de 5 dies a partir de l´endemà de la publicació de les notes.

Al mateix temps per a les persones aptes s´inicia el període de certificació de pràctiques que serà d´1 any a partir de l´endemà de la publicació de les notes. Per a la certificació s´han d´enviar al correu fbe@fbescacs.org les següents dades:

- Nom i número de DNI del Monitor amb llicència federativa que certifica les pràctiques.

- Una relació de les hores certificades.

Una vegada enviades les dades es proporcionarà el corresponent document a signar pel monitor.

Palma. 11 de juliol de 2016.