Comunicat 1-2015 (Assemblea Ordinària 2015)

Es convoca als Assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’Assemblea General Ordinària per a diumenge dia 29 de març de 2015 a l’hotel Amic Horizonte del carrer Vistalegre 1 de Palma, a les 11:30 hores en primera convocatòria i a les 12:00 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.

Segon: Informe del president.

Tercer : Memòria d’activitats. Memòria esportiva, any 2012, 2013 i 2014.

Quart: Liquidació de l’exercici econòmic, any 2012, 2013 i 2014.

Cinquè: Pressupost exercici 2015.

Sisè: Aprovació del pla general d´actuació anual.

Setè: Calendari de competicions 2015.

Vuitè: Quotes federatives 2016.

Novè: Precs i preguntes.

Palma, 5 de gener de 2015