Comunicat 2-2016 (Acta reunió clubs Mallorca)

Número de la sessió: 1-2016

Dia: 11 de gener de 2016

Hora: 20:00 hores

Lloc: Local federatiu del Palma Arena (Ascensor 6, Primer pis, porta exterior)


Hi assisteixen representats de 14 equips:


Vuït peons: José Luís Segura i Jaume Sauleda.

Porreres: Jaume Sorell.

Balanguera: Jordi Damians

Llucmajor: Nicolau Roca.

Dimonis d’Algaida: Joan Crespí

Maria de la Salut: Jeroni Bergas

Campos: Miquel Vadell

Ibull: Ricard Rodríguez.

Sóller: Carles Viada

Pollença: Toni Pons

Blau Escacs: Enrique Asensio, Vicente Díez i Manuel Queirolo.

Son Dameto: Joan Ramon Galiana

Binissalem: Sebastià Nadal

Mestral: Ivan Ramos, Toni Navarrete i Sebastià Navarrete.


Ordre del dia:


1. Revisió dades de Clubs, equips i filials del Campionat de Mallorca per Equips 2016.

2. Composició de les categories del Campionat de Mallorca per Equips 2016.

3. Ratificació del calendari del Campionat de Mallorca per Equips 2016.

4. Llicències 2016.

5. Precs i preguntes.


Desenvolupament de la reunió:


Ratificació equips categories preferent, primera i segona: Tots els equips assistents confirmen els seus equips. Les coincidències al local de joc sol·licitades són les següents:

- Balanguera sol·licita coincidir tots els seus equips.

- Campos sol·licita coincidir tots els seus equips.

- Blau Escacs sol·licita coincidir tots els seus equips i no coincidir amb la Balanguera.

- Llucmajor sol·licita començar el campionat jugant de visitant.

S’acorda per unanimitat convocar una licitació de la darrera ronda del Campionat de Mallorca per equips.

El Son Dameto sol·licita que a la propera assemblea es revisin les quotes dels escolars.

El Blau Escacs proposa revisar les bases el punt de les sancions automàtiques a jugadors. S’acorda modificar: si un jugador perd per incompareixença serà sancionat sense disputar la propera ronda. La votació queda 10 a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

S’acorda afegir la sanció: La incompareixença d’un equip a la darrera ronda suposarà la pèrdua d’una categoria i en cas de trobar-se en posicions de descens una categoria més. La votació queda 9 a favor, 0 en contra i 5 abstencions.

L’Ibull proposa dividir la tercera categoria en dos grups per proximitat geogràfica. La proposta així com altres modificacions de les composicions de les categories cal estudiar-les amb més temps.

Palma, 11 de gener de 2016