Comunicat 29-2016 (Documentació electoral)

S´adjunta la següent documentació electoral:

- Model Aval.

- Calendari electoral.

- Cens 2016-2020.

- Reglament electoral.

Palma, 28 d´octubre de 2016