Comunicat 30-2016 (Proclamació definitiva d’assembleistes nats)

Exposat el Cens Electoral i esgotat el termini de presentar reclamacions, es proclamen definitivament els assembleistes nats.

La Junta Electoral.

Palma, 15 de novembre de 2016.