Comunicat 5-2012 (Documentació electoral definitiva)

- Acta junta electoral.

- Relació d´assembleistes nats 2012-2016.

- Calendari electoral definitiu.

- Convocatòria Assemblea extraordinària per a l´elecció de president.

Palma, 27 de novembre de 2012