Comunicat 5-2015 (Aplaçament Assemblea extrordinària 2015)

S´aplaça l´assemblea extrordinària de la Federació Balear d´Escacs convocada per a dia 29 de març a diumenge dia 24 de maig de 2015 a la seu de la FBE a les 12:30 hores en primera convocatòria i a les 13:00 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Aprovació Reglament de competicions.

Segon: Aprovació Reglament de disciplina.

Tercer : Nomenament jutge únic i comitè de apel·lació.

Quart: Revisió Reglament d’Àrbitres.

Cinquè: Revisió Reglament de Monitors.

Sisè: Normativa Mestre Balear i Mestre Local

Setè: Bases de la comissió econòmica.

Palma, 11 de març de 2015.