Davant la sol·lictud enviada per part l´entitat adherida Associació d´Escaquistes de Balears demanant sobre els fets ocorreguts a la seu del Palma Arena entre els clubs Blau Escacs Calvià i La Balanguera la Federació té constància de l´escrit a l´acta de l´encontre. En tos cas les actuacions pertinents són competència de l´àrbitre del torneig, o si escau, del Jutge Únic de competició. La Federació no ha realitzat cap tipus de valoració al respecte ja que es tracta d´un problema sorgit entre dos clubs en una competició, competència com s´ha comentat anteriorment de l´àrbitre, i si escau, del Jutge Únic. Així mateix, es té la constància que hi ha hagut disculpes entre els afectats.

Palma, 4 de febrer de 2016.