Comunicat 6-2016 (Remoció Comitè)

Es comunica que a causa de la dimissió del seu President en virtut a l´establert a l´article 2.5 del Reglament del Comitè d´Àrbitres d´aquesta federació, es procedeix a la remoció de tot el Comitè. Per la qual cosa es procedirà a l´elecció d´un nou President i a la formació del nou comitè.

També aprofitam l´avinentesa per agraïr a tots els membres la tasca desenvolupada fins el moment, en especial al seu President, Vicente Díez Cabeza.

Palma, 11 de febrer de 2016.