Comunicat 8-2015 (Calendari FEDA)

Es comunica que la Federació Espanyola d´Escacs ha publicat el seu calendari esportiu per a l´any 2016 a la circular 04/2016 que s´adjunta a la comunicació.

Palma, 18 de febrer de 2016.