En base a la circular 19-2016 les llistes de candidats 2016 als diferents títols internacionals són:

Llista de candidats a Gran Mestres Internacionals (GM)

- Claudio Javier Minzer

- Pedro Mascaró March

- Ehsan Ali

Llista de candidats a Mestres Internacionals (MI)

- Senen Garcia del Rey

- Santiago Pons Sastre

Llista de candidats a Mestre FIDE (MF)

- Joan Gayà Llodrà

- Antonio Pont Mulet

- Adrián Ponce Cano

Llista de candidates a Mestres FIDE Femenines (MFF)

- Liudmila Kolotilina

- Lidia Comellas Martos

Com estableix el punt número 2 de la circular durant l’any es podran afegir jugadors a la llista candidats, amb prèvia sol•licitud dels interessats, que compleixin els requisits establerts.


Palma, 18 de febrer de 2016.