Comunicat 9-2021 (junta directiva)

La junta directiva de la Federació Balear d’Escacs pel període 2020-2024, publicada en el BOIB 40 de 23 de març de 2021, és la següent:

President: Sebastián Massanet Massanet
Vicepresident 1r: David Pons Carreras
Vicepresident 2n (Vicepresidència per Mallorca): Alejandro Gómez Olivares
Vicepresident 3r (Vicepresidència per Menorca): Llorenç Cardona Capó
Vicepresident 4t (Vicepresidència per Eivissa): Justino Quero Forero
Tresorera: Noemí Martínez Hernández
Secretari: Antonio Redondo Pomar
Vocal Normativa: Vicente Díez Cabeza
Vocal Monitors : José Planells Roig
Vocal Escolars: Francisco Adell Corts
Vocal Web i Xarxes Socials: Salvador Castell Cantero
Vocal Àrbitres: Juan Martín Mascaró
Vocal Licitacions: Jaume Terradas Calafell
Vocal Relacions amb Clubs, Associacions i Jugadors: Antonio Rubert Cabrillana