CTFBE (Resultat votació)

Vots emesos

- Vots a la seu de la Federació Balear d´Escacs: 0.

- Vots per correu electrònic: 7.

- Vots per correu certificat: 1.

- Total vots: 8.

Resultats

- David Pons Carreras: 5 vots.

- Enric Pozo Mas: 2 vots.

- Elena Vich Ramírez: 1 vot.

Per tant David Pons Carreras és dessignat President del CTFBE.