Informació

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Balear d‘Escacs convoca el següent curs per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Autonòmic. Per a l’obtenció del títol cal tenir aprovat l’examen i haver superat les corresponents pràctiques. Actualment aquest títol dóna dret a arbitrar tornejos valedors per Elo, sempre amb autorització de la FBE i que compleixin les reglamentacions de la FBE, FEDA i FIDE vigents.

El curs i l’examen estaran dirigits pels següents àrbitres de la FBE:
- Àrbitre Nacional. Juan Martín Mascaro.
- Àrbitre Internacional: Vicente Díez Cabeza.

El curs constarà d‘una part teòrica que es realitzarà presencialment amb la possibilitat de que els participants es connectin online.

Horari:

- 20 d’octubre de 18.00h a 21.00h
- 21 d’octubre de 09.30h a 13.00h
- 22 d’octubre de 09.30h a 13.00h.

Temari:

- Tema 1: Lleis dels Escacs
- Tema 2: Reglamentació FIDE
- Tema 3: Reglamentació FEDA
- Tema 4: Reglamentació FBE
- Tema 5: Gestió de tornejos
- Tema 6: Funcions de l’àrbitre i altres aspectes a tenir en compte als arbitratges

S’haurà de superar un examen escrit de dues hores de duració, que també es podrà realitzar telemàticament.

Examen dia 11 de novemebre de 09.30h a 12.30h

Hi ha tres modalitats d’inscripció al curs:

1. Els aspirants a àrbitre autonòmic que vulguin assistir al curs, tant via online o de forma presencial. El preu per aquesta modalitat serà de 75 €.
2. Reciclatge: Les persones que ja tenen el títol d’àrbitre autonòmic i no han exercit amb aquest títol oficialment des de 2018 o han superat l’examen abans de l’any 2017. El preu d’aquesta modalitat serà de 50 €.
3. Els aspirants a àrbitre autonòmic que únicament vulguin presentar-se a l’examen: 25€.

Qualsevol cas especial serà avaluat pel comitè d’àrbitres.

Les inscripcions es formalitzaran al correu fbe@fbescacs.org fins dia 6 d´octubre indicant quin tipus de modalitat es vol fer. La FBE es reserva el dret de no realitzar el curs en el cas de que no s’arribin als 10 inscrits.