Curs de Monitor i Animador Balear 2022

El Comitè de Tècnics de la FBE convoca un curs per a l’obtenció del títol de Monitor Balear i/o Animador Balear. A continuació es detalla tota la informació:

1. El curs constarà de les següents sessions amb la següent distribució:

  • Sessió 1: dia 11 de juny de 10 a 13 i de 15 a 18.
  • Sessió 2: dia 18 de juny de 10 a 13 i de 15 a 18.
  • Sessió 3 (examen): dia 25 de juny de 10 a 12.


2. Per a l’obtenció del títol d’animador balear és imprescindible l’assistència a les Sessions 1 i 3. Per a l’obtenció del títol de monitor balear és imprescindible l’assistència a les Sessions 1, 2 i 3 i l’acreditació posterior al curs per part d’un monitor amb llicència federativa en vigor de 10 hores de pràctiques.

3. El curs es podrà realitzar online via telemàtica o de forma presencial a l’Espai Na Camel·la, Carrer Tia de sa Real, 3, 07500 Manacor, Mallorca.

4. El curs serà impartit per Manuel Jesús Queirolo, recaient l’organització del mateix en el Club Esportiu Reis i Dames de Llevant.

5. El preu d’inscripció és de 30 € pel curs d’Animador Balear i de 50 € pel curs de Monitor Balear. L’ingrés es realitzarà al compte bancari:

Caixa Colonya ES16 2056 0004 4910 0066 5123

6. Les inscripcions es formalitzaran al correu fbe@fbescacs.org una vegada realitzada la transferència bancària. El termini per inscriure’s finalitza dia 5 de juny. La FBE, en coordinació amb l’organització, es reserva el dret de suspendre el curs si hi ha menys de sis persones inscrites.

Annex

Animador Balear: Desenvolupa activitats docents de nivell bàsic, i participa en esdeveniments relacionats amb els escacs, sota la supervisió d´un Monitor Balear d´Escacs.

Monitor Balear: Desenvolupa activitats docents de nivell bàsic i mitjà, i participa en esdeveniments relacionats amb els escacs amb autonomia pròpia.

Ambdós títols donen dret a poder participar en activitats organitzades per la FBE una vegada abonada la llicència federativa corresponent.