Festival d´Escacs Sant Antoni 2019 (Bases)

Bases generals de Competició
I IRT Far Cova Blanca


1) El torneig es disputarà entre el Divendres 31 de maig i diumenge 2 de juny de 2019 a
Far Ses Coves Blanques, Carrer d´Alemanya 1, 07820, Sant Antoni de Portmany.

2) Podran participar tots aquells jugadors amb llicència en vigor l´any 2019, que tinguin menys de 2200 punts d´ELO FIDE a l´1 de Maig, en cas de jugadors amb bandera diferent a la Espanyola en FIDE han de tenir codi FIDE i menys de 2200 punts d´ELO FIDE a l´1 ° de maig.

3) El torneig és computable per ELO FIDE i FEDA.

4) Cronograma

Ronda 1: Divendres 31 d´maig 16:00 hs.
Ronda 2: Divendres 31 de maig 19:00 h.
Ronda 3: Dissabte 1 ° de Juny 09:00 hs
Ronda 4: Dissabte 1 ° de Juny 16:00 hs
Ronda 3: Dissabte 1 ° de Juny 19:00 h
Ronda 6: diumenge 2 de juny 09:00 h
Ronda 7: Diumenge 2 de Juny 12:00 hs


5) El torneig es disputarà per sistema suís a 7 rondes i el ritme de joc serà de 60 minuts més 30 segons addicionals per jugada des de la jugada 1 sistema Fischer. S´estableix en 30 minuts el temps de tolerància per assistir a la partida.

El jugador que perdi 2 partides per absència serà retirat del torneig.
Cada jugador podrà sol·licitar fins a 2 byes de ½ punts en les 5 primeres rondes. Els byes s´han de sol·licitar abans que finalitzi la ronda anterior a la sol·licitada.

6) Desempats:

1) Resultat particular
2) Buchholz FIDE 6 millors rivals
3) Buchholtz FIDE total
4) Sonnenborg Berger
5) Major quantitat de victòries.

7) Els premis no són acumulatius i en cas que un jugador obtingui 2 o més llocs premiables se li assignarà el de més quantia. En cas d´haver la mateixa quantia s´estableix el següent criteri d´ordre:
Lloc en la General, Fémina, Tram d´Elo, Edat.

Els jugadors de les categories de menor ELO opten als premis de les categories superiors d´ELO.

Els jugadors de les categories menors d´Edat opten als premis de majors edats.

Els participants majors de 70 anys opten als premis de majors de 50 anys.

8) El torneig es regirà per les Lleis d´Escacs i per la reglamentació actual de la FIDE, interpretacions i suplements inclosos, com ara codi de vestimenta i regulacions relatives a telèfons mòbils i dispositius electrònics.

9) La participació en el torneig implica per part del jugador l´autorització de cessió de dades segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD a l´Organització de l´esdeveniment que les seves dades personals i partides puguin ser publicats en els diferents mitjans que l´Organització consideri oportuns per a una millor difusió de l´esdeveniment. Entre aquests mitjans es troben, per exemple, llistats d´inscripció (en paper i en línia en diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, fotografies, classificacions de tornejos, retransmissions.

La participació en el torneig implica per part del jugador l´acceptació de les presents bases.

Qualsevol situació no prevista en el present reglament serà resolta per la direcció del torneig la decisió serà inapel·lable.