Junta Gestora 2023-2024

La junta gestora de la Federació Balear d’Escacs pel període 2023-2024, publicada en el BOIB 34 de 16 de març de 2023, és la següent:

Juan Pedro Cerrato Nadal, president
Llorenç Cardona Capó, vicepresident primer
Justino Quero Forero, vicepresident segon
Miguel Cerdó Fernández, secretari
Juan Martín Mascaró, tresorer
Concha Palou de Comasema Pou, vocal

 

Arxius