Memorial Escolar José Ma Bellón 2018 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà al Centre de Cultura de Sbanta Ponça (Carrer de Lisboa 6).

SEGON: Els jugadors competiran en dos grups: sub-16 i sub-12 de menys de 1600 ELO FIDE. Els jugadors sub-12 que ho sol·licitin o que tinguin més de 1600 d´ELO FIDE jugaran a la categoria sub-16.

Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada a la categoria sub-16 i a 30 minuts per jugador més un increment de 30 segons a la categoria sub-12.

Horari categoria sub-16:

1a ronda: Divendres 27 d´abril a les 20:30 hores.
2a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 10:00 hores.
3a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 16:30 hores.
4a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 20:30 hores.
5a ronda: Diumenge 29 d´abril a les 10:00 hores.

Horari categoria sub-12:

1a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 10:00 hores.
2a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 12:00 hores.
3a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 16:00 hores.
4a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 18:00 hores.
5a ronda: Dissabte 28 d´abril a les 20:00 hores.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat de cada grup es proclamarà Campió del Memorial José Ma Bellón sub-16 i sub-12 respectivament.

TROFEUS

Grup sub-16

1r classificat sub-16
2n classificat sub-16
3r classificat sub-16

1r classificat sub-14
2n classificat sub-14
3r classificat sub-14

Grup sub-12

1r classificat sub-12
2n classificat sub-12
3r classificat sub-12

1r classificat sub-10
2n classificat sub-10
3r classificat sub-10

Record per a tots els participants.

Premis no acumulables. S´atorgarà amb l´ordre anterior. El trofeu l’ha de recollir el jugador que l´ha obtingut i en l´acte de cloenda del torneig, si no és així s´entén que el jugador renúncia al mateix i per tant el trofeu queda desert.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es podran inscriure aquells jugadors nascuts al 2002 o posteriors. La incripció serà 10 € per jugador. Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dimecres 26 d´abril a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.