Memorial Vicente Sebastián 2016 (bases)

Primera: Participació i sistema de joc

Aquest torneig és open, té caràcter oficiós ja que no compta per ELO i per participar-hi no es requereix llicència federativa.

La inscripció és gratuïta.

El torneig es jugarà per sistema suís a 8 rondes, amb ritme de partida (per jugador): 15 minuts + 5 segons per jugada

El límit per apuntar-se són les 16 hores del dissabte 2 de juliol (la millor manera és enviant un e-mail a simosola@gmail.com)

Segona: Calendari

El torneig es jugarà al poliesportiu de Fornells, d´acord amb el següent horari:

Dissabte 2 de juliol, a partir de les 17 hores: rondes 1a, 2a, 3a i 4a
Diumenge 3 de juliol, a partir de les 10 hores: rondes 5a, 6a, 7a i 8a:

El rellotge es posarà en marxa quan ho indiqui l´àrbitre del torneig, si algun jugador no es troba present només perdrà la partida per incompareixença en esgotar el seu temps.

Tercera: Byes

Es poden sol·licitar 2 byes amb compensació de 0,5 punts cadascun, avisant a l´àrbitre amb anticipació suficient per tenir en compte aquesta circumstància en el sorteig de la ronda. En cap cas es pot sol·licitar bye amb compensació de 0,5 punts per a les dues últimes rondes. Es poden sol·licitar tots els byes (sense compensació en punts) que es desitgi; sempre abans del sorteig de la ronda corresponent.

Quarta: Qüestions a respectar:

No fumar - òbviament - a la sala de joc.
No analitzar a la sala de joc mentre hi hagi partides vives.
Silenciar els telèfons mòbils.

Cinquena: Desempats.- L´ordre dels sistemes de desempat a aplicar es sortejarà en finalitzar l´última ronda entre els següents:

• Progressiu
• Resultat particular
• Bucholz brasiler: suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus oponents, exceptuant la més baixa.
• Bucholz mitjà: suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus oponents, exceptuant la més baixa i la més alta.
• Bucholz total: Suma de les puntuacions finals obtingudes per tots els seus oponents.

Als efectes Bucholz els byes es computaran com taules davant d´un jugador que obté el 50% de la puntuació.

Sisena: S´atorgaran els següents premis en metàl·lic:

GENERAL

1r 300 Trofeu
2n 250 Trofeu
3r 200 Trofeu
4t 150

1r classificat Delegació Menorca
1r 100 Trofeu

SUB-18
1r 100 Trofeu

VETERANS 50
1r 100 Trofeu
SUB-2000 Fide o Feda
1r 100 Trofeu

VETERANS 65
1r 100 Trofeu
femení
1r 100 Trofeu

Al premi sub 2000 podran optar tots els participants que no superin aquesta xifra d´ELO Fide o Feda. Els premis en metàl·lic no són acumulables. En no haver premis superiors a 300 € no s´ha de practicar retenció en concepte d´IRPF

S´atorgaran també trofeus (que tampoc són acumulables, excepte els del torneig d´iniciació ja que es tracta d´un altre campionat) a:

- 1r classificat sub 1.600 (Fide o Feda), sense comptar els sub-18
- 2n i 3r Sub-18
- 1r, 2n i 3r Sub-14
- 1r, 2n i 3r del torneig infantil

El torneig té la consideració de campionat insular d´escacs ràpid, per tant el primer classificat amb fitxa per la Delegació menorquina d´escacs serà declarat campió de Menorca de l´especialitat i podrà representar als escacs insular en el campionat d´Espanya de corresponent (si es renúncia a aquesta representació, correspondrà a la Delegació Menorquina d´Escacs la decisió sobre la seva substitució).

Setena: Torneig d´iniciació

Està reservat a jugadors que hagin nascut l´any 2000 o posteriors que no tinguin ELO ja que el seu objecte principal és introduir els joves en la pràctica dels escacs de competició, hi haurà trofeus per als tres primers classificats. Es jugarà el dissabte 2 de juliol, el sistema de competició es decidirà segons el nombre de participants.

Els participants en iniciació, el diumenge 3 de juliol podran participar en categoria absoluta (entraran amb 1 punt) però han d´inscriure abans de les 16h del dissabte 2 de juliol.

Vuitena: Arbitratge

L´àrbitre del torneig serà el Sr. Miquel Martí Vinent, qui serà auxiliat en la seva funció per Josep Florit Gomila. Les qüestions a decidir pels àrbitres s´han de formular immediatament després de produir-se o detectar-se la incidència. La decisió arbitral serà inapel·lable.

Novena: Incompareixences

El jugador que no es presenti a una ronda i no notifiqui o justifiqui la seva incompareixença a l´organització del torneig podrà ser eliminat del Torneig.

Desena: Anotació

No és obligatori anotar la partida.