Open Chess Menorca 2022

Torneig A

1) El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a 7 rondes a l’Hotel Sagitario **** de Ciutadella ( Menorca) hi podran participar-hi tots els jugadors amb llicència FIDE i els jugadors d’altres països amb llicència FIDE en vigor.
2) El Torneig es disputarà en dos grups:

 • Grup A: Obert a tots els jugadors. Vàlid per elo FIDE i FEDA. Es jugarà de dimecres 20 abril a diumenge 24 d’abril.
 • Grup B: Obert a tots els jugadors amb un elo FIDE inferior a 2000 punts. Vàlid per elo FIDE i FEDA. Es jugarà del dimecres 20 abril al diumenge 24 d’abril.

Un jugador pot demanar jugar en el grup superior. Si la inscripció no indica res, el jugador serà inclòs al grup que li correspon pel seu elo FIDE. El ranquing inicial es formarà tenint en compte l’Elo FIDE i desprès Elo FEDA.
3) Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.
4) Les rondes començaran:

 • 1-Dia 20 a les 18h
 • 2- Dia 21 a les 10h
 • 3-Dia 21 17h
 • 4-Dia 22 a les 17h
 • 5- Dia 23 a les 10h
 • 6-Dia 23 17h
 • 7-Dia 24 a les 10h

5) El ritme de joc és de 90 minuts més 30 segons d’increment a partir de la 1 jugada.
6) Premis Grup A

 • Campió: 1.600€ + Trofeu
 • 2n classificat: 1.200€ + Trofeu
 • 3r classificat: 800€ + Trofeu
 • 4t classificat: 600€
 • 5è classificat: 450€
 • 6è classificat: 300€
 • 7è classificat: 200€
 • 8è classificat: 150€
 • 9è classificat: 100€
 • 10è classificat: 100€
 • Campiona Femenina 300€
 • 2n femenina 200€
 • 3r femenina 100€
 • 1r sub 18: 100€ + Trofeu
 • 2n i 3r sub 18: Inscripció Open 2023 + Trofeu
 • 1r menorquí: 100€ + Trofeu
 • 2n i 3r menorquins: Inscripció Open 2023 + Trofeu
 • 1r sub 2000 FIDE: 100€ + Trofeu
 • 1r M50: 100€ + Trofeu
 • 2n M50: 50€ + Trofeu
 • 1r M65: 100€ + Trofeu
 • 2n M65: 50€ + Trofeu

Els premis no són acumulatius. Els premis superiors a 300€ s’entregaran amb la retenció establerta per llei.

Premis Grup B

 • Campió: 300€ + Trofeu
 • 2n classificat: 200€ + Trofeu
 • 3r classificat: 100€ + Trofeu
 • 4t classificat: 50€
 • 5è classificat: 50€
 • 6è classificat: Inscripció Open 2023
 • 7è classificat: Inscripció Open 2023
 • 8è classificat: Inscripció Open 2023
 • 9è classificat: Inscripció Open 2023
 • 10è classificat: Inscripció Open 2023
 • Campiona femenina 100€ + trofeu
 • 2na femenina 50€ + trofeu
 • 3ra femenina 50€ + trofeu
 • 1r sub 1600 FIDE: 50€ + Trofeu
 • 1r sub 14: 2hores de classe amb un titulat ( MF/MI/GM) + Trofeu
 • 1r sub 12: 2hores de classe amb un titulat ( MF/MI/GM) + Trofeu
 • 1r sub 10: 2hores de classe amb un titulat ( MF/MI/GM) + Trofeu
 • 1r M50: 50€ + Trofeu 1r M65: 50€ + Trofeu

7) Formes d’inscripció

8) Pagament i validesa de les inscripcions: Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferència o ingrés al compte de Colonya, ES19 2056 0014 1920 8115 9127. No s´admeten pagaments en efectiu.
9) Drets d’inscripció

 • General ........................................................................40 €
 • Majors de 65, i menors de 18 anys.................................30 €
 • Associats de Chess Menorca o socis del CECA..............30 €
 • Jugadors/es amb ELO Fide superior 2300.(1/1/2022)... gratuït
 • L´organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció per causes raonades.

10) Mesures de prevenció del contagi per Covid 19: Atesa l’excepcionalitat de la situació sanitària, i per preservar la salut de tothom, serà d’aplicació obligatòria el Pla de prevenció de Chess Menorca que està publicat a www.openchessmenorca.com i del que es donarà un exemplar a cada participant i que entre altres coses preveu: la desinfecció del local i el material de joc abans de cada ronda. El funcionament mentre duri la ronda del sistema de renovació forçat d’aire. No s’admetran a la sala de joc persones que no siguin jugadors del torneig o membres de l’organització.

 • 10.1) És obligatòria la correcta utilització de mascareta protectora per totes les persones (*) mentre estiguin a la sala de joc, durant tota la partida i fins a la sortida del recinte. Pel que fa a la resta de dependències de l’Hotel hauran de seguir escrupolosament les indicacions que s’hi estableixin.
 • 10.2) Abans de jugar-se la primera ronda, els participants estan obligats a omplir una declaració responsable en relació al Covid-19 10.3 L’incompliment per part d’un jugador dels punts 10, 10.1 i 10.2 representarà la seva expulsió immediata del recinte de joc, i l’eliminació del torneig.

11 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, amb relació a l’hora d’inici prevista de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.
12. Els byes es bonificaran amb +0,5 punts. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte les dues ultimes rondes que no es podran realitzar byes.
13. Lliurament de Trofeus: Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, en acabar la ronda final. Els trofeus no són acumulables.
14. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes i en aquest ordre:

 • Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual),
 • Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), i
 • Progressiu sense anar a les últimes conseqüències.

15. El director del torneig es el Sr. David Pons Carreras, l’àrbitre principal serà el Sr. l’AI José Francisco Suárez Roa.
16. D´acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència). En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).
17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts. En cas de reclamació, s’ha de fer per escrit abans de passades 1 hores, una vegada ha finalitzat la partida. En aquest cas, l’organització crearà un Comitè d’apel·lació format per un jugador titulat, un membre de la Federació Balear i un membre del club organitzador.
18. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.
19. Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l´organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)
20. Els emparellaments podran consultar-se a www.openchessmenorca.com
21. La participació en el torneig implica la total acceptació d´aquestes bases.

(*) Les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta, i aquelles que l’ús es trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat, Podran substituir la mascareta per una protecció facial de material plàstic