Els Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives és una convocatòria d'ajuts que cobreix la totalitat de les despeses dels viatges dels equips de la Lliga Balear per Equips. Aquests ajuts han de ser sol·licitats directament pel club interessat.

L’ajut es sol·licita al següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3663987

És necessari realitzar la sol·licitud com a mínim 15 dies hàbils abans de la disputa de la ronda en qüestió. En aquesta sol·licitud, no és necessari indicar les dades concretes dels jugadors que viatjaran però sí el nombre d’aquests. Les dades completes seran sol·licitades una vegada aprovada la sol·licitud (uns 10-12 dies naturals abans de la realització de la competició) per part de l’agència de viatges per tal de treure els bitllets sol·licitats.

Per a cada ronda, l'ajut cobreix la totalitat de les despeses dels viatges corresponents a 5 jugadors més un delegat, qui haurà de signar l'acta de l'encontre.

Totes les sol·licituds s’han de realitzar autenticant-se amb el certificat electrònic. Es requereix del certificat electrònic del club i de la llista de força de la competició validada per la FBE per poder sol·licitar els ajuts. 

La Federació Balear d’Escacs es troba a la disposició dels clubs o esportistes que vulguin demanar un ajut per qualsevol dubte relacionat amb el procediment.