Tancat Wintrchess novembre (Informació)

Torneig tancat a 10 jugadors vàlid per a norma de Mestre Internacional. Es disputarà a la zona de Palma.

Els jugadors amb fitxa federativa en vigor a la FBE disposen de condicions especials per a jugar aquest torneig.

Tots els detalls a la web winterchess i al correu electrònic info@winterchess.com