Informació

- Lloc de joc:

Palau Municipals d´Esports
Carrer dels Sabaters, s/n (Inca)

- Programa d´activitats.

10.00 h. Torneig Obert.
11.00 h..Concurs de dibuix, de 6 a 8 anys i de 9 a 10 anys.
16.00 h. Torneig Escolar Sub 14..

- Organitzen:

Club Esportiu Incacs des Raiguer i Ajuntament d´Inca.

- Col.laboren:

Federació Balear d´Escacs
Caixa Colonya
Marès Arquitecte
Saló Núria Ferh
Palma Trofeos
Quely
Ca'n Soler

- Tipus de torneig i ritme de joc:

Obert:

7 rondes per sistema suís, 10 minuts + 5 segons per jugada (Fischer)
Valit elo FIDE (Imprescindible fitxa federativa en vigor).
Data: 17 de desembre de 2022
1ª Ronda 10.00 h.
2ª Ronda 11.00 h.
3ª Ronda 11.45 h.
4ª Ronda 12.30 h.
5ª Ronda 16.00 h.
6ª Ronda 16.45 h.
7ª Ronda 17.30 h.

Escolar Sub-14

7 rondas sistema suís, 5 minuts + 3 segons per jugada (Bronstein)
Data: 17 de desembre.
Hora: 16.00 h.

- Desempats:

1. Resultat particular.
2. Bucholz -1, amb ajust FIDE de jugador virtual.
3. Bucholz total, amb ajust FIDE de jugador virtual.
4. Sonnenborn-Berger.

- Altres

El jugador que no sigui present a l´hora d´inici de la partida, se´l donarà com a pèrdua.
Per a tot el no disposat en aquestes bases el torneig es regirà per la normativa FIDE. El Club Incacs des Raiguer, com organitzador, es reserva el dret de modificar les presents bases en virtut del nombre de participants inscrits.

- Inscripcions.

Les inscripcions es podran realitzar fins a les 20.00 hores del divendres 16 de desembre del 2022, enviant un correu electrònic a club.incacs@gmail.com o als telèfons 657.07.73.78 i 601.429.763, via WhatsApp. La inscripció no serà efectiva fins que s´aboni la quota respectiva.

La quota d´inscripció serà de:

Obert:
Titulats FIDE: Gratuit
General: 15 €
Jugador Balear:10 €
Jugador Incacs: Gratuit

Escolar:
General: 3 €
Jugadores Incacs: Gratuit

En sol·licitar la inscripció s´ha d´indicar:

La inscripció es pot fer per transferència bancària al número ES88 2056 0019 4720 5038 2528, per bizun al telèfon 657 077 377

La quota haurà d´abonar-se amb data límits del 16 de desembre de 2022 a les 16 h. O en metàl·lic 30 minuts abans de l´inici del torneig. Passat aquest termini es perdrà el dret a participar del torneig. Obert, indicar en concepte: Nom complet, club. Escolar, indiqueu en concepte: Nom complet, club i any de naixement. Socis i alumnes del Club Incacs des Raiguer, gratuïta.

La inscripció en el torneig implica l´acceptació de les presents bases.
L´organització es reserva el dret d´admissió, sobretot en el cas de superar-se un nombre de persones que es consideri elevat en relació a la quantitat de taulers disponibles.

Dins del Palau d´Esports, no es permet fumar ni consumir begudes alcohòliques.
A 50 metres del Palau d´Esport hi ha diversos restaurants i supermercats.

-Equips.

Els participants del torneig obert poden constituir equips. Els equips poden estar formats per jugadors del mateix o diferents clubs.

Els components dels tres primers equips que aconsegueixin la major puntuació en conjunt, rebran un trofeu segons l´ordre de classificació del grup.

Les equips estaran compostos de quatre (4) jugadors. Un jugador només podrà formar part d´un equip, cas que estigui inscrit en dos o més equips aquests seran desqualificats. No es permet més de un jugador amb titol FIDE per equip.
Hauran autoanomenar-se de manera que puguin ser identificats com a grup.

Poden inscriure´s aquells equips que ja estiguin constituïts. Cada equip ha de portar el nom d´un Club, almenys d´un dels components de aquet equip, en cas que un Club estigui representat per dos equips o més, aquests s´identificaran
amb A-B-C, etc. Exemple. Incacs-A, Incacs-B, Incacs-C, etc.

Els equips també es poden formar abans del començament del torneig obert.

- Premis.

S´entregaran trofeus (no acumulatius) per a tots els guanyadors en les diferents categories i d´acord amb la següent taula:

Torneig Obert:
1º Classificat: Trofeu + Lot nadalenc
2º Classificat: Trofeu + Lot nadalenc
3º Classificat: Trofeu + Lot nadalenc
4º Classificat: Trofeu + Lot nadalenc
5º Classificat: Trofeu + Lot nadalenc
6º Classificat: Trofeu + Lot nadalenc
1ª Fémina: Trofeu + Lot nadalenc
2ª Fémina: Trofeu
3ª Fémina: Trofeu
Millor ELO sub 2000: Trofeu
Millor ELO sub 1900: Trofeu
Millor ELO sub 1800: Trofeu
Millor ELO sub 1700: Trofeu
Millor ELO sub 1600: Trofeu
Millor ELO sub 1500: Trofeu
Millor ELO sub 1400: Trofeu
Millor ELO sub 1300: Trofeu
Millor ELO sub 1200: Trofeu
Millor ELO sub 1100: Trofeu
Millor Sensa ELO: Trofeu
1r Classificat Incacs des Raiguer. Trofeu + Lot nadalenc
2n Classificat Incacs des Raiguer: Trofeu
3r Classificat Incacs des Raiguer: Trofeu

Premis per equips. (Acumulables)

Components 1r Equip Classificat: Trofeus + Lots nadalencs
Components 2n Equip Classificat: Trofeus
Components 3r Equip Classificat: Trofeus

Torneig Escolar sub 14:

1r Classificat sub 14: Trofeu + Lot nadalenc
2n Classificat sub 14: Trofeu
3r Classificat sub 14: Trofeu
1r Classificat sub 12: Trofeu + Lot nadalenc
2n Classificat sub 12: Trofeu
3r Classificat sub 12: Trofeu
1r Classificat sub 10: Trofeus + Lot nadalenc
2n Classificat sub 10: Trofeu
3r Classificat sub 10: Trofeu
1r Classificat sub 8: Trofeu + Lot nadalenc
2n Classificat sub 8: Trofeu
3r Classificat sub 8: Trofeu
1r Classificat sub 6: Trofeu + Lot nadalenc
2n Classificat sub 6: Trofeu
3r Classificat sub 6: Trofeu
1r Classificat Incacs des Raiguer: Trofeu + Lot nadalenc
2n Classificat Incacs des Raiguer: Trofeu
3r Classificat Incacs des Raiguer: Trofeu
Medalles per la resta de jugadors escolars.

- Obsequis i sortejos

Es farà un sorteig de tres cistella de Nadal. Per participar d´aquest sorteig es podran adquirir per 2 (dos) euro cada cinc tiquets numerats. Els participants als torneixos rebran de manera gratuïta cinc (5) tiquets cada un, sent requisit indispensable haver abonat la quota d´inscripció.

- Protecció de dades

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, fotos, etc.)