El celebrarem al Casal dels Joves, "Sa Fàbrica" de l´Avinguda de Lluc núm.299, d´Inca, el 4 de gener a partir de les 10,00 del matí.

Constarà de dues categories: Infantil i Adults.

Infantil fins a 15 anys i adults a partir dels 16.

Es jugarà en modalidat de torneig Obert, a 5 rondes de 15 minuts per jugador a finish, i després es separaran les classificacions.

Les Inscripcions es podran practicar fins a les 10,00 de dia 4 de gener, al mateix Casal dels Joves i seran gratuïtes.

Envio aquest correu per a coneixement de tots els Clubs i jugadors, pel que sol·licito la seva publicació a la Pàgina Web de la Federació, per l´interés general.

Us esperam a tots.

Cercle d´Escacs d´Inca